21 กุมภาพันธ์ 2024

ประชาชื่นนิวส์

ทันโลกธุรกิจ อัพเดตทุกไลฟ์สไตล์

ผ้าป่าสามัคคี เพื่อถวายเก้าอี้วัดท่านา จังหวัดตาก

นายกฤษกร พบคีรี รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรึม  อำเภอเมือง จังหวัดตาก ให้เกียรติมาเป็นผู้กล่าวรายงาน

กฤษกร พบคีรี รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรึม  อำเภอเมือง จังหวัดตาก

การจัดทำผ้าป่าสามัคคี เพื่อจัดซื้อเก้าอี้ จำนวน 69 ตัว ถวายวัดท่านา จังหวัดตาก เนื่องในวาระครบ 5 รอบอายุวัฒนะ 60 ปี พระครูโกวิทบุญเขต เจ้าอาวาสวัดท่านา จังหวัดตาก

โดยมี พระประสิทธิศีลคุณ (เวช ปภากโร)  เจ้าคณะจังหวัดตาก เจ้าอาวาสวัดโคพลู เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และ นางกุลจิรา ชำนิบรรณการ ผู้แทน นางสุมนา อภินรเศรษฐ์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

กุลจิรา ชำนิบรรณการ ผู้แทน สุมนา อภินรเศรษฐ์

พระครูโกวิทบุญเขต เจ้าอาวาสวัดท่านา จังหวัดตาก

พร้อมด้วยกัลยาณมิตร และเพื่อนกลุ่มผดุงปัญญา 08  อาทิ นางจารุวรรณ พบคีรี, นางสาวอภิญา อุเทนสุต, นางนันทกา อัตถวิบูลย์, นางกิ่งแก้ว วดีศิริ, นางเมตตา คำนวณสิน, นางสุมนต์ พึ่งโพธิ์ เข้าร่วมงาน

 

ทั้งนี้ รวบรวมเงินเพื่อจัดผ้าป่าสามัคคีกว่า 160,000 บาท เพื่อการจัดซื้อเก้าอี้แล้ว ยังมีปัจจัยเพื่อมอบแก่นักเรียนโรงเรียนผดุงปัญญา จังหวัดตาก อีกจำนวน 5 ทุนๆและ 2,000 บาท

ครูและนักเรียนโรงเรียนผดุงปัญญา จังหวัดตาก

และปัจจัย เพื่อกองทุนภัตตหารเพล หน่วยวิทยบริการ มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วัดท่าน่า จังหวัดตาก

Post by

0Shares