21 พฤษภาคม 2024

ประชาชื่นนิวส์

ทันโลกธุรกิจ อัพเดตทุกไลฟ์สไตล์

โรคหัวใจรักษาได้โดยไม่ต้องผ่าตัด พร้อมฟื้นฟูระบบหัวใจ ด้วยเทคโนโลยีของ Longa Heart Health Medical Center

Longa Heart Health Medical Center ศูนย์ดูแลรักษาหลอดเลือดและโรคหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัด โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง และบุคลากรผู้มีประสบการณ์ด้านโรคหัวใจและหลอดเลือด ซึ่งพร้อมในการตรวจวินิจฉัย ให้คำปรึกษา และรักษา ป้องกัน ยับยั้ง

และวางแผนดูแลสุขภาพหัวใจและหลอดเลือด ให้อยู่ในภาวะสมบูรณ์ แข็งแรง เพื่อที่จะทำงานได้อย่างมีสุขภาวะ จวบ 100 ปี ภายใต้การบริหารงานโดย นพ.รัตนพันธุ์ อินเจริญศักดิ์ ประธานกรรมการ Longa Heart Health Medical Center

Longa Heart Health Medical Center เน้นการป้องกัน ไม่ให้เจ็บป่วย เพื่อที่จะไม่ต้องเข้าโรงพยาบาล เพราะเราเล็งเห็นว่า หัวใจและหลอดเลือดเป็นกุญแจสำคัญ เป็นหลักให้กับอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกาย เนื่องจากเราเป็นแพทย์โรคหัวใจและหลอดเลือดมานาน

มีความรู้ความเข้าใจ จนแน่ใจว่า ถ้าเราสร้างหัวใจของเราให้แข็งแรง และระบบเลือดมีการไหลเวียนดี เปรียบเสมือนมีศูนย์กระจายสินค้าดีพร้อม ระบบขนส่งโลจิสติกส์ดีสม่ำเสมอ เราก็จะมีสุขภาพดี ไม่เจ็บป่วยง่าย ทั้งสมอง ตับ ไต ก็ทำงานดีตามไปด้วย ดังนั้นจึงเล็งเห็นทางสว่าง ว่าจะพาคนเราให้อยู่ถึง 100 ปีได้ ตามคำขวัญของ Longa Heart Health ที่จะทำให้คนไข้มีอายุ beyond 100

นพ.รัตนพันธุ์ อินเจริญศักดิ์ ประธานกรรมการ Longa Heart Health Medical Center

ขณะที่กลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลัก ของเราคือ คนไข้ที่รู้ว่าเป็นโรคหัวใจแล้ว และไม่ต้องการรักษาด้วยการผ่าตัด หรืออยู่ในสภาวะที่ไม่สามารถผ่าตัดได้ เราจะช่วยคนกลุ่มนี้ก่อน เพื่อที่จะได้เห็นผลลัพธ์เป็นรูปธรรมเด่นชัด เบื้องต่อมา เราจะมุ่งไปสู่คนที่มีความเสี่ยงของโรคหัวใจ เช่น คนในครอบครัวที่มีคนเสียชีวิตอย่างกระทันหันจากโรคหัวใจ หรือมีคนใดคนหนึ่งกำลังเป็นโรคหัวใจอยู่ ญาติพี่น้องในครอบครัวนั้นก็จะมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดเหตุการณ์แบบเดียวกัน

จุดเด่นของ Longa Heart Health Medical Center คือเราจะเป็นที่ที่สามารถรักษา และแก้ไข คนที่มีปัญหาโรคหัวใจ โดยทำบายพาสให้แบบไม่ต้องใช้มีด ทำบัลลูนให้แบบไร้สาย และรักษาเพื่อลดยาไม่ใช่เพิ่มยา และสามารถวางแนวทางป้องกันการเกิดโรคหัวใจด้วยแนวความคิดแบบเดียวกัน (ไม่เน้นการผ่าตัด ไม่เน้นการทำบัลลูน ไม่เน้นการกินยา)

ปัจจัยหลักที่จะทำให้คนไข้มารักษาที่นี่เนื่องจากความจริงของข้อมูลที่เรามี พบว่า คนไข้หนึ่งในสี่ ถึงหนึ่งในสาม ของคนไข้ที่รับการรักษาตามโรงพยาบาลต่างๆ ไม่ว่าจะผ่าตัด หรือทำบัลลูน ยังคงมีอาการหรือการฟื้นตัวไม่ได้ 100% ตามต้องการ บางคนยังอยู่ในสภาวะที่ยังต้องพึ่งพายาหรือยังพึ่งการใช้ Oxygen อยู่ ทำให้ต้องเข้า-ออกโรงพยาบาล และยังป่วยอยู่ ไม่สามารถใช้ชีวิต หรือทำงานได้ตามปกติ

นอกจากนี้ยังมีการตรวจซ้ำหลังจากครบขบวนการการรักษาว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร เพราะเรามีการรักษาเป็นระดับเหมือนขั้นบันได ถ้าขั้นแรกยังได้ผลไม่ดี เราก็จะปรับการรักษาให้เข้มข้นขึ้นเป็นลำดับๆต่อไป

ที่สำคัญแผนในอนาคตของ Longa Heart Health เรามีแผนที่จะสร้างชุมชนคน 100 ปี อย่างมีคุณภาพ เพราะตัวเราเองก็ตั้งใจจะไปอยู่ที่จุดนั้น และคนที่จะมาเข้ากลุ่ม เราจะมีการคัดกรองก่อน ว่ามีคุณสมบัติพอที่จะไปได้ ถ้าเจอคนที่ใช่ เราจะเริ่มจากให้มีหัวใจและหลอดเลือดแข็งแรงก่อน จากนั้น จึงขยายขอบเขตไปยังอวัยวะต่างๆให้อยู่ในสภาพที่ดี ที่จะมีชีวิต beyond 100

Longa Heart Health Medical Center ตั้งอยู่ที่ Erawan Bangkok 3FL 494 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรศัพท์099 986 8443  เยี่ยมชมได้ที่ เว็ปไซต์ https://longahearthealth.com/

Post by

0Shares