21 กุมภาพันธ์ 2024

ประชาชื่นนิวส์

ทันโลกธุรกิจ อัพเดตทุกไลฟ์สไตล์

“แจ็กเจีย” และ “ศุภนิมิต” มอบโอกาสเพื่อสังคม และชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

บริษัท แจ็กเจียอุตสาหกรรม (ไทย) จำกัด (มหาชน) ในฐานะภาคเอกชนที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับเวชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ และเครื่องสำอางที่มีคุณภาพสูง โดยคุณวีระ อรุณวัฒนาพร ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และอดีตประธานกรรมการอำนวยการมูลนิธิศุภนิมิตฯ พร้อมคณะผู้บริหารจาก ‘แจ็กเจีย’ ร่วมสนับสนุน “โครงการส่งน้องจบ ป.ตรี” ซึ่งดำเนินงานโดย มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย มอบทุนการศึกษาให้กับเด็กเปราะบางในความดูแลของมูลนิธิศุภนิมิตฯ ในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในสายการแพทย์และพยาบาล เสริมกำลังบุคลากรในการดูแลรักษาสุขภาพให้กับทุกคนให้เพียงพอมากยิ่งขึ้น ตลอด 7 ปีที่ผ่านมา ‘แจ็กเจีย’ ได้มอบทุนการศึกษาให้กับเด็กเปราะบางยากไร้ไปแล้ว 20 คน ซึ่งได้สำเร็จการศึกษา และก้าวสู่การเป็นบุคลาการทางการแพทย์ทำหน้าที่ดูแลส่งเสริมการมีสุขภาพ และคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับทุกคนในสังคมไทยไปแล้วถึง 14 คน โดยมี ดร.สราวุธ ราชศรีเมือง ผู้อำนวยการมูลนิธิศุภนิมิตฯ เข้าร่วมแสดงความยินดี

Post by

0Shares